Wednesday, April 13, 2011

Fu JingName: Fu Jing
Profession: Actress
Born: 1978-Jul-12 in Jiangxi, China
Height: 164cm